TS – KvM – Tvorenie z paverpolu – anjel – 30.7.2018

Názov podujatia :             TVORENIE Z PAVERPOLU – ANJEL Kreatívne v múzeu
Usporiadateľ:                    Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :            pondelok  30.7.2018                  od 9.00 – 11.00 hod.
Miesto konania:               Liptovské múzeum v Ružomberku

Pozývame Vás a všetkých záujemcov do  Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na štvrté prázdninové tvorivé stretnutie.

V pondelok 30.7.2018 v obvyklom čase  od 9:00 -11:00 hod. sa (podľa záujmu zúčastnených) naučíme novú techniku – prácu s paverpolom (alebo powertexom). Zhotovíme si dekoračnú postavu anjela. Budeme potrebovať sádrovú hlavičku, tenkú bavlnenú úpletovú látku (tenkú tričkovinu), 30-50 cm vysoký polystyrénový hranol + rezací nôž + zváraciu elektródu (alebo postačí tvrdá papierová rúrka od alobalu), bielu stavebninovú lepiacu pásku, ipor, nožnice, drôt, krajku, gázovinu, fén, gumové rukavice, wax pastu, nádobu z umelej hmoty (zo zmrzliny), alobal a zásteru.  

Kto o túto techniku nebude mať záujem, môže pracovať s materiálom podľa vlastného výberu.

Tešíme sa na všetkých záujemcov bez ohľadu na vek. Vítaný je každý, kto má čas a chuť stráviť v múzeu príjemné kreatívne dopoludnie.

 

Na poslednom stretnutí v pondelok 23.7.2018 sme recyklovaním rôznych materiálov (vaječné škrupiny, špagát, plechovkové uzávery, vlna, papier, textil, nylon …) vyrábali zaujímavé recy veci.

 

Foto: z archívu LMR                             MpS – Recy veci – 23.7.2018