TS – KvM – Pletenie z pedigu – 22.1.2018

Názov podujatia :               PRACUJEME S PEDIGOM
                                           Kreatívne v múzeu
Usporiadateľ:                      Žilinský samosprávny kraj
                                           Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :               22.1. 2018        od 9.00 – 11.00 hod.
Miesto konania:                  Liptovské múzeum v Ružomberku 

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pozýva všetkých záujemcov na ďalšie zo sérií tvorivých dielní pre verejnosť – v pondelok 22.1.2018 v obvyklom čase – od 9.00 do 11.00 hodiny.  
Budeme pokračovať v pletení z pedigu, ktoré sme sa učili na predchádzajúcich stretnutiach.

Je potrebné priniesť si materiál : 2,25 mm  pedig, 5 mm šénu, preglejkové dno košíka  s nepárnym počtom navŕtaných dierok a pomôcky : štikacie kliešte, šidlo alebo ihlicu,   nádobu na vodu,  uterák, kolíčky na prádlo a na ozdobu stuhu alebo korálky s väčšou dierkou.

Vítaný je každý – kto má čas a chuť  stráviť v múzeu  zaujímavé tvorivé dopoludnie. Tešíme sa na všetkých.

Foto: z archívu LMR                             MpS – Pracujeme s pedigom – 15.1.2018