TS – KvM – Pletenie z papiera a z pedigu – 6.5.2019

Názov podujatia :     PLETENIE Z PAPIERA A Z PEDIGU Kreatívne v múzeu
Usporiadateľ:           Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :    pondelok  6.5. 2019               od 9.00 – 11.00 hod
Miesto konania:       Liptovské múzeum v Ružomberku

Pozývame Vás a všetkých záujemcov do Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na tvorivú dielňu z cyklu Kreatívne v múzeu, kde budeme pokračovať  v pletení z pedigu a z papierových ruličiek, ktoré sme začali na tvorivej dielni v pondelok 29.4.2019. Tu okrem pedigovania a papletovania  dámy pracovali s moosgummou, vlnou, papierom, špagátom a iným materiálom, ž ktorého vznikali zaujímavé dekoračné drobnosti.

V pondelok 6.5. 2019 je potrebné priniesť si:   pedig (2,25 mm), šénu,  kliešte, nádobu na vodu, šidlo,  uterák,  dno košíka z preglejky  s navŕtanými dierkami, drevené špajdle, polystyrénovú guľu, rezací nôž. Na pletenie z papiera potrebujeme
papierové ruličky (alebo novinový papier a drevenú špajdlu či ihlicu), nožnice, lepidlo a fľašu na zaváranie.
Vítaný je každý, kto má čas a chuť stráviť príjemné kreatívne dopoludnie v múzeu.
Tešíme sa na Vás.

Foto: z archívu LMR                    TD MpS – Jarné pedigovanie – 29.4.2019

 

CLOSE
CLOSE