TS – KvM – Novoročné pedigovanie – 8.1.2018

Kreatívne pondelky v múzeu  pokračujú aj v budúcom roku 

 Názov podujatia :                NOVOROČNÉ PEDIGOVANIE
                                             Kreatívne v múzeu

Usporiadateľ:                        Žilinský samosprávny kraj
                                             Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :                 8.1. 2018                od 9.00 – 11.00 hod.
Miesto konania:                    Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) zrealizovalo v pondelok 18.12. 2017  v poradí už dvadsiate šieste tohtoročné podujatie Kreatívne v múzeu, ktorého hlavnou témou boli vianočné ozdoby a dekoračné predmety .

Popri práci si dámy pri dobrej kávičke s ochutnávkou doma napečených vianočných koláčikov povymieňali svoje tvorivé skúsenosti a recepty. Podujatie bolo ďalšou z aktivít Liptovského múzea, ktorými sa zaradilo do Ružomberského adventného kalendára 2017.

Nakoľko tvorivé pondelky v múzeu majú už, dá sa povedať, svoju stálu klientelu, ale stále pribúdajú  noví záujemcovia,  chceli by sme preto v tejto už sedem ročnej tradícii pokračovať aj v budúcom roku 2018. Aj teraz máme pripravených niekoľko nových a zaujímavých nápadov.
Prvé novoročné tvorivé stretnutie pri čaji z cyklu Kreatívne v múzeu je naplánované tak,  ako je zaužívané – na párny pondelok – už 8.1.2018 o 9.00 hod.  Po vzájomnej dohode účastníčok posledného stretnutia budeme pokračovať v pletení košíkov z pedigu.
Je potrebné priniesť si materiál : 2,25 mm  pedig, 5 mm šénu, preglejkové dno košíka  s nepárnym počtom navŕtaných dierok a pomôcky : štikacie kliešte, šidlo alebo ihlicu,   nádobu na vodu,  uterák, kolíčky na prádlo a na ozdobu stuhu alebo korálky s väčšou dierkou.

Nasledujúci nepárny pondelok – t.j. 15.1.2018  bude pokračovať cyklus tvorivých podujatí pre verejnosť  Múzeum pre seniorov.

S radosťou privítame každého, bez ohľadu na vek, kto má čas a chuť v múzeu stráviť príjemné  pondelkové tvorivé chvíle .

Foto: z archívu LMR         KvM – Vianočné ozdoby a dekorácie –  18.12.2017