TS – KvM – Drôtovanie- motýľ – 14.9.2020

Názov podujatia :      DRÔTOVANIE – motýľ Kreatívne v múzeu
Usporiadateľ:            Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :     14.8. 2020               od 9.00 – 11.00 hod
Miesto konania:        Liptovské múzeum v Ružomberku

Pozývame Vás a všetkých záujemcov do Liptovského múzea v Ružomberku na pokračovanie tvorivej dielne pre verejnosť z cyklu Kreatívne v múzeu, na ktorej budeme opäť pracovať s drôtom pri dokončovaní motýľového zápichu alebo iných drôtených ozdôb, ktoré sme začali v pondelok 7.9.2020.

Je potrebné priniesť si pomôcky a materiál: hrubší drôt, tenký a jemný viazací  drôt,  štikacie a ketlovacie kliešte, drobné aj väčšie korálky, perličky.

Tešíme sa na všetkých, ktorí si nájdu čas a majú chuť stráviť príjemné tvorivé dopoludnie v múzeu.

Foto: z archívu LMR             TD MpS – Drôtovanie – zápichy, ozdoby – 7.9.2020