TS – JARNÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY V LIPTOVSKOM MÚZEU – vyhodnotenie

Názov podujatia :           JARNÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY V MÚZEU – vyhodnotenie
Usporiadateľ:                 Žilinský samosprávny kraj
                                       Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :          19.2.  – 23.2. 2018                
Miesto konania:             Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo cez jarné prázdniny (od 19.2. do 23.2.2018) pre deti materských a základných škôl týždeň náučno-zábavných a kreatívnych podujatí.

Malí návštevníci po prehliadke  zvierat v zoologickej expozícii sa cez rozprávku preniesli do zvieracej ríše a zhotovili si papierového – možno už veľkonočného – zajačika.

Mnohé deti trávia prázdniny u starých rodičov, preto tradičné a dlhé roky známe podujatie Múzeum pre seniorov opäť privítalo kreatívne starké so svojimi zručnými vnučkami.

Historik múzea pripravil pre mladších aj starších školákov zaujímavé rozprávanie o Jánošíkovi a jeho zbojníckej družine, okorenené zaujímavými legendami a povesťami. Perličkou však bola ukážka originálu čiapky , ktorá je pripisovaná Jánošíkovi a ktorej repliku si mohli deti aj vyprobovať. V expozícii stredoveku mohli vyskúšať drevený dereš,  vidieť a poťažkať valašku a iné historické zbrane, ktoré mohli vidieť aj na prezentačných ukážkach krátkych archívnych videí a fotografických záberov . Všetky tvorivé dielne nadväzovali na predchádzajúcu tému programu – pre menšie deti boli pripravené rôzne omaľovánky , staršie deti sa naučili tkať  a vlastnoručne si vyrobili zápästkový náramok. 

Nakoľko  toto podujatie sa stretlo s priaznivým ohlasom verejnosti, v podobných prázdninových aktivitách by Liptovské múzeum  chcelo pokračovať aj v budúcnosti. 

Foto: z archívu LMR:            Prázdninové  aktivity v LMR    – od 19.2.  do 23.2.2018