TS – Ekologický deň a tvoriví seniori

Vo štvrtok 19.4.2018 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku  (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) zrealizoval prvý deň podujatia z cyklu Ekologický deň v múzeu. Jednu z jeho aktivít  bola aj tvorivá dielňa pre verejnosť MÚZEUM PRE SENIOROV –  ktorá z technických príčin bola preložená z pondelka 23.4. na štvrtok  19.4. 2018. Zrecyklovaním nepotrebných fliaš, papiera, kartónu, vaječných  škrupín a starých gombíkov vznikli pod rukami šikovných žien zaujímavé dekoračné vázy. Okrem toho  sme ukázali, ako sa na dekoráciu dajú využiť aj zvyšné kvetinové črepníky.

Najbližšie kreatívne stretnutie v múzeu bude až v pondelok 30.4. 2018 v obvyklom čase  – od 9.00 –  do 11.00 hodiny.

Tešíme sa na všetkých, ktorí majú čas a chuť stráviť príjemné kreatívne dopoludnie v múzeu. 

Foto: z archívu LMR             MpS – Recy veci – váza, kvetináčik – 19.4.2018