TS – EKO deň v LMR – vyhodnotenie

V utorok 24.4.2018 v Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) prebiehal  druhý deň podujatia Ekologický deň v múzeu. Zúčastnili sa ho žiaci SZŠ DOTYK, deti z MŠ Za dráhou, zo ZŠ Komjatná, ZŠ Bystrická cesta a zo ZŠ Dončova. Podujatie ponúkalo niekoľko aktivít, z ktorých si jednotlivé školy mohli vybrať tú, ktorá im najviac vyhovovala.  5 odborných prednášok zoológa Ing. Hriadela  sa zúčastnilo 148 detí a 11 učiteľov. Medzinárodnú fotografickú výstavu STROM a prírodovedné expozície v tento deň videlo 102 detí a 6 učiteľov. Tvorivé dielne – tak ako v prvý deň podujatia, tak aj druhý deň boli zamerané na recyklovanie. Teraz z kartónových toaletných roliek kvôli blížiacemu sa Dňu matiek si deti pre mamičku zhotovili zaujímavý kvietok alebo darček v podobe malej pestrofarebnej sovičky pre šťastie.

Spolu za obidva Ekologické dni (19.4. a 24.4.2018) sa v múzeu  vystriedalo 342 ľudí, z toho boli 301 detí a 41 dospelých.