Tridsaťtri návštevníkov z celého Slovenska

Tvorivá dielňa

Tridsaťtri – to je počet návštevníkov, ktorí dňa 30.5.2019  prišli do Národopisného múzea Liptovský Hrádok. Ako môžete vidieť vo fotogalérii, vekové zloženie bolo skutočne rôznorodé. Od veku dvoch rokov až po seniorov. Bolo zaujímavé a hlavne krásne zahľadieť sa do práce detských ručičiek, ale aj tých -v plnosti veku. Zosúladiť prácu na tvorivých dielňach tak, aby bola spokojnosť u každého nám dáva pocit spokojnosti. S istotou môžeme povedať, že návštevníci od nás odchádzajú vďační, o čom svedčia zápisy do kroniky. Dodáva nám to radosť z vykonanej práce

Súčasťou ich návštevy bola aj prehliadka expozície ovčiarstva a salašníctva, kde sa po dôkladnom výklade dozvedeli všetko o tomto tradičnom zamestnaní na Liptove.

Tento-krát to boli noví klienti  Tatranských kúpeľov Lučivná . Je nádherné mať pod jednou strechou múzea v jednom okamihu „celé Slovensko“ . Ďakujeme..