TD – Tkanie na rámikoch – 16.3.2018

V piatok  16.3.2018  sme v Liptovskom múzeu v Ružomberku  privítali dve triedy žiakov 5. ročníka ZŠ v Ľubochni so svojimi učiteľkami.  Pripravili sme pre nich tvorivú dielňu Tkanie na rámikoch. Najskôr si deti vypočuli krátke rozprávanie o tkaní – ako tradičnom ľudovom remesle a potom nasledovala praktická dielňa, na ktorej si každé dieťa utkalo vlastnú podložku pod hrniec.