Sovičky – darčekové taštičky / Tvorivá dielňa /

Sovičky – darčekové taštičky
/ Tvorivá dielňa /

Počas mesiaca jún 2017 sme tvorivé dielne v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok zamerali tak, aby ich deti z materských škôl zvládli bravúrne.
Dňa 6.6.2017 nás navštívili deti z Cirkevnej materskej školy Koráb Liptovský Hrádok a dňa 15.6.2017 k nám zavítali deti z Materskej školy Hradná Liptovský Hrádok a vytvorili si skvelé darčeky na Deň otcov. Veríme, že všetkých obdarovaných oteckov potešia. Ďakujeme.