Slávnostné otvorenie zmodernizovanej Považskej lesnej lesnej železničky
24. 10. 2018

V stredu 24. októbra 2018 sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej lesnej železnice, ktorá bola obnovená v rámci realizácie projektu Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov č. PLSK.01.01.00-12-0026/16,  projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Na slávnostnom akte sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu – mesto Nowy Targ, obec Ludrová a Žilinský samosprávny kraj, ako aj správca železnice Liptovské múzeum v Ružomberku. Slávnostným podujatím nás sprevádzal riaditeľ odboru kultúry Mgr. Martin Hromada, ktorý privítal všetkých zúčastnených. Riaditeľ Liptovského múzea PhDr. Martin Krupa vo svojom príhovore poďakoval a vymenoval všetkých, ktorí stáli pri zrode a realizácii myšlienky zachovať Považskú lesnú železnicu aj po jej zrušení a povedal okrem iného: „Splnil sa 15-ročný sen nadšencov, zanietencov a priaznivcov Považskej lesnej železnice. Námaha mnohých ľudí, ktorí sa pričinili o zachovanie a obnovu železnice, stála za to“.