Skauti pomáhali na Havránku a v Pribylinskom skanzene

V dňoch 12. – 16. 8. 2012 sa realizoval projekt dobrovoľníckych prác slovenského skautingu v objektoch expozícii Liptovského múzea v Ružomberku – v Archeoskanzene Havránok a v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

Účastníci skautského tábora – Ukrajinci, Slovinci, Maďari, Íri, Česi, Poliaci, a Slováci – pracovali v dvoch zmenách – predpoludňajších a popoludňajších turnusoch. Rozsah prác, ktoré dobrovoľníci odpracovali bol naozaj široký – na Havránku pracovali na čistení prístupovej cesty a odvodňovacích kanálov pri ceste a okolo objektov, upravovali komunikačné trasy pre návštevníkov, natierali objekty sanačnými prostriedkami proti degradačným vplyvom a drevokaznému hmyzu, ukladali skládky reziva, čistili expozičné plochy od buriny a pripravovali prútie pre vypletanie plotov.

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline skauti pomáhali čistiť a upravovať náhon mlyna, čistili okolie objektov a šindľových striešok oplotenia kostola od náletových machov, mechanicky odstraňovali hrdzu z koľajových vozidiel z fondu Považskej lesnej železnice a podieľali sa na revitalizácii chodníka.

Skauti pracovali pod metodickým vedením azamestnancov Liptovského múzea v Ružomberku Jiřího Přibyla, Zdenka Bubniaka a Mária Brnického.