Skanzen Pribylina bude hostiť odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

(Múzeum liptovskej dediny, september 2023) V dňoch 5. až 7. septembra sa v Múzeu liptovskej dediny Pribylina uskutoční II. ročník konferencie Únie múzeí v prírode s medzinárodnou účasťou s názvom „Ochrana objektov tradičnej architektúry“. Okrem prednesenia odborných príspevkov bude v Pribyline podpísané aj Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi organizáciami múzeí v prírode na Slovensku, Česku a Poľsku.

Ako informoval za organizátorov predseda Únie múzeí v prírode a zároveň  zástupca riaditeľa Liptovského Múzea Jiří Přibyl ústrednou témou konferencie bude ochrana objektov tradičnej architektúry. O východiskách a zložitosti problematiky ochrany architektúry budú príspevky prednášať renomovaní odborníci z oblasti pamiatkovej ochrany, muzeálnych inštitúcií, oblasti obnovy pamiatok, odborníci z oblasti využitia tradičných technológií pri záchrane tradičnej architektúry, z oblasti využitia moderných technológií a chemickej pri ochrane drevených konštrukcií, z oblasti prezentovania a zachovávania objektov tradičnej architektúry v pôvodnom prostredí.

Počas troch dní konferencie bude mať odborná verejnosť možnosť vypočuť si príspevky viažuce sa k problematike odbornej ochrany hlavne tradičnej ľudovej architektúry, tradičné technológie a tesárske postupy pri rekonštrukciách pamiatok, ale témou bude aj etika v prístupe k objektom tradičnej architektúry a ich ochrane.

Významnou súčasťou konferencie bude podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Zväzom múzeí na Slovensku, Českým svazem muzeí v přírodě a poľskou organizáciou Stowarzystenie muzeów na wolnym powietrzu.

 

Harmonogram príspevkov II. ročníka konferencie Únie múzeí v prírode

5.9.2023

10:00 – otvorenie konferencie, slávnostné príhovory,

10:30 – Drevené kostoly a tradičný spôsob ich ochrany,

10:45 – Originálnosť a autenticita pri obnove ľudových stavieb – skúsenosti z obnovy vodných mlynov na Oblazoch,

11:00 – Likvidácia biologických škodcov horúcim vzduchom -termosanácia,

11:15 – Tesárske opravy – tradičné tesárske postupy a ich uplatnenie pri rekonštrukciách a replikách pamiatkových objektov,

11:30 – BOZP, PO a ostatné služby pri prevádzke tradičnej architektúry,

11:45 – diskusia,

13:00 – podpis Memoranda,

13:30 – Možnosti prístupu k objektom tradičnej architektúry – materiál, technológie, etika – príklad z Moravy,

13:45 – Rozvoj a budovanie Múzea kysuckej dediny od roku 2020,

14:00 – Konzervácia objektov ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch,

14:15 – Ochrana tradičnej architektúry v múzejných podmienkach – prevencia, prevádzka a údržba,

14:30 – diskusia.

6.9.2023

9:30 – Stavebno-technická diagnostika historických drevených konštrukcií,

9:45 – Návrh rekonštrukcie zaniknutých drevených konštrukcií,

10:00 – Ukážka tradičného opracovania dreva – realizácia opravy studne študentami Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie,

10:15 – Novostavby dreveníc v pamiatkovo chránených územiach,

10:45 – Technologické postupy výroby a použitia strešnej krytiny zo slamy v národopisnej expozícii v prírode,

11:00 – Interdisciplinárny prístup k záchrannému terénnemu výskumu tradičnej kultúry,

11:15 – Výskum a záchrana tradičného staviteľstva,

11:30 – diskusia,

13:15 – Prípadová štúdia špecifických prístupov k rekonštrukcii rôznych typov objektov v Múzeu ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa v ostatných piatich rokoch,

13:45 – Banské múzeum v prírode: technická starostlivosť o podzemie a

iné expozičné objekty,

14:00 diskusia,

14:30 – zasadnutie Únie múzeí v prírode,

15:30 – jazda Považskou lesnou železnicou v areáli Múzea liptovskej dediny.

7.9.2023

8:15 – prehliadka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku,

9:30 – prehliadka Archeoskanzenu Havránok

12:00 – ukončenie.

 

Konferenciu Únie múzeí v prírode z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.