Seniori v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku

Pracovníci Národopisného múza v Liptovskom Hrádku, ktoré spravuje Liptovské múzeum v Ružomberku, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, by sa chceli zamerať na tvorbu podujatí a programov pre seniorov žijúcich v Liptovskom Hrádku a blízkom okolí.

Príkladom úspešnej spolupráce múzea a seniorov je návšteva seniorov z Jednoty dôchodcov v Liptovskom Hrádku, ktorí 26. septembra navštívili výstavu – Vozíky a koníky Jána Tatarku. Seniori obdivovali šikovnosť rúk pána Tatarku a mnohí z nich sa preniesli v spomienkach do svojho detstva, keď kone zapriahnuté do vozov a saní vídavali v bežnom živote.

Druhou časťou ich stretnutia bol multimediálny program, ktorý pripravila pracovníčka múzea Anna Kolkusová. Seniorom prezentovala históriu Svätojánskej a Kráľovskej Boce, ktoré vznikli ako banícke obce a neskôr (po zániku baníctva) sa venovali lúčnemu hospodárstvu. Spomínali sa zaujímavosti ako ustajňovanie dobytka na lúčnych „stájach“, špecifické viazanie bockých batohov, ľudová architektúra, bývanie a postupná premena na sídlo orientované na turizmus. Stretnutie pokračovalo schôdzou seniorov, spojenou s občerstvením.

Pracovníci múzea by radi organizovali stretnutia dôchodcov v Národopisnom múzeu pravidelne a to nielen pri príležitosti plánovaných výstav, ale aj pri rôznych, pre seniorov pripravených programoch a najmä tvorivých dielňach, kde by si seniori cibrili svoju zručnosť a plnohodnotne strávili čas.

Iní organizovaní seniori – členovia Seniorklubu z Liptovského Hrádku – navštívili Národopisné múzeum 15.októbra. So záujmom si prezreli výstavu členov Artštúdia „MY 2012“. Niektorí seniori zostali milo prekvapení, ako sa zmenili reprezentačné priestory múzea, pretože si ich pamätali ešte z dôb, keď v múzeu sídlil okresný národný výbor. Aj týmto seniorom bola prezentovaná ponuka na bližšiu spoluprácu vo forme programov pre seniorov a tvorivých dielní. Pracovníci múzea veria, že spomínané návštevy starších spoluobčanov neboli ojedinelé, ale že sa stali úvodnými stretnutiami mnohých ďalších.