S deťmi za Keltmi

V závere školského roka, v dňoch od 11. do 13. 6. 2019 zorganizovalo Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) v priestoroch Archeoskanzenu na Havránku vzdelávací a poznávací program „S deťmi za Keltmi“ pre žiakov a študentov. Trojdňové podujatie navštívilo takmer šesťsto detí zo škôl z celého Slovenska. Tie mohli variť, spriadať nite a tkať spolu s Keltmi či skúmať trendy vo výrobe pravekých obedových riadov. Obete malých druidov sa dočkali magického účinku, keďže počasie programu mimoriadne prialo. Vítaným spestrením bol ukážka života na rímskej hranici – limite, vojenstvo vo včasnom stredoveku, ale aj ukážka lukostreľby. Začiatkom júla privítame v Archeoskanzene na Havránku podujatie určené pre širokú verejnosť, najmä pre rodiny s deťmi, Cesta za históriou (6.7. 2019). Podujatie Vás prevedie chodníkom minulosti od doby kamennej po stredovek.

CLOSE
CLOSE