20.9.2017-Z-Fond na podporu umenia, Bratislava-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-D-99-2017