11.1.2017-Z-OKV-spol.-s-r.o.-Martin-Zmluva-o-dielo-1076-2017