Resumé z Noci múzeí a galérií v Liptovskom múzeu

Noc múzeí a galérií poznáme od roku 1997, kedy sa naši kolegovia v Berlíne rozhodli vzbudiť záujem širokej verejnosti o význame múzeí a práci múzejníkov a zorganizovali podujatie, počas ktorého ostalo berlínske múzeum otvorené dlhšie, než zvyčajne. Keďže podujatie splnilo svoj cieľ, teda vzbudilo záujem verejnosti, nasledujúci rok sa do kampane zapojilo viac múzeí a dnes sa tešíme tomu, že iniciatíva nabrala celoeurópsky význam. Medzi stovkami múzeí a galérií nechýbalo (opäť) ani Liptovské múzeum, ktoré počas soboty 13. mája navštívilo 120 návštevníkov.

Aby sme širokej verejnosti ukázali čo najširší záber našej činnosti, usporiadali sme Noc múzeí a galérií v troch múzeách, ktoré patria pod značku Liptovské múzeum, a to v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.

Čo ste mali možnosť zažiť

Vedeli ste o tom, že živý oheň sa rituálnym spôsobom zapaľoval na začiatku jari (obvykle na Bielu sobotu), pretože naši predkovia verili, že oheň má očistnú moc? Zapaľoval sa trením driev a musel horieť až do jesene, kedy bol obradne zahasený. Čo ak by zhasol skôr? Znamenalo by to, že by počas celej zimy bačovali v kolibe čerti. Aby sme vás od takéhoto osudu ochránili, náš etnológ-kurátor Miroslav Nemec ukazoval prítomným spôsoby na zapálenie živého ohňa. Nik predsa nechce čertov doma…

Na poli spoznáte jednu ovečku ľahko. Veď jej biela vlna svieti široko-ďaleko. Spoznali by ste konkrétnu ovečku aj v prípade, že by bola v stáde desiatok ďalších ovečiek? To by už narobilo problémy nejednému bačovi. A veruže aj narobilo. Avšak bača bol muž činu, a preto vynašiel spôsob, ako označiť ovečku tak, aby sa už nikdy v mori iných ovečiek nestratila. Efektívnemu a zároveň jednoduchému spôsobu identifikácie ovečiek učila prítomných programová manažérka Liptovského múzea Martina Mäsiarová v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

Hľadanie významných archeologických nálezov je ako hľadanie ihly v kope sena. Treba na to odbornosť, skúsenosti a dobré oko profesionála. Tieto výnimočné vlastnosti sa nadobúdajú  postupnými krokmi. Aby sme dali budúcim bádateľom prvé skúsenosti s hľadaním skutočných pokladov, zorganizovali sme Mladého archeológa – aktivitu, pri ktorej každý mohol zažiť radosť z nájdenia skutočného pokladu. O tom, ako na to, vysvetľovala naša múzejná pedagogička Ľubica Richterová.

Čaro stredoveku spočíva v mnohých aspektoch ľudského bytia. Avšak medzi tie najzaujímavejšie patria boje a bojové zbrane. Významnej zbierke mečov liptovského typu sa venoval náš historik-kurátor Karol Dzuriak. Návštevníkom vysvetľoval výnimočnosti bojov, bojových stratégií a porozprával aj príbehy niektorých známych aj neznámych udalostí.

Vedeli ste o tom, že v minulosti bol Liptov významným náleziskom kvalitného travertínu? Až tak významným, že Dom národov v Ženeve si vybral práve liptovský travertín na obklad svojej fasády. Travertíny a ich ťažba však poukázala na niekdajšie osídlenie Liptova. Nielen týmto cenným nálezom sa venovala archeologička Liptovského múzea Simona Sliacka.

O cechoch a remeselnej práci našich predkov, ktorí sa združovali do cechov rozprávala naša historička-kurátorka Vera Kunová každému, koho takáto činnosť zaujíma. Činila tak v expozícií cechov a remesiel, ktorú pri návšteve sídelnej budovy v Ružomberku určite nemôžete minúť.

V každom prípade Noc múzeí a galérií v Liptovskom múzeu priniesla mnoho zaujímavých návštevníkov, ktorým sme odovzdali všetko to, čo z múzea robí cennú a dôležitú inštitúciu. Ak vás ktorákoľvek z menovaných i nemenovaných oblastí zaujala, neváhajte kedykoľvek navštíviť Liptovské múzeum.