Realizácia projektu na zvýšenie ochrany ranogotickej veže Kostola Panny Márie z Liptovskej Mary

projektlogo-1024x149

V týchto dňoch Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo ďalší z úspešných projektov, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.

V rámci projektu Skvalitnenie ochrany a zabezpečenie expozície v objekte stredovekej kamennej architektúry ranogotickej veže Kostola Panny Márie z Liptovskej Mary bola v priestoroch ranogotickej veže Kostola Panny Márie z Liptovskej Mary po schválení Krajským pamiatkovým úradom v Žiline osadená kovaná mreža za účelom vyššej ochrany objektu.

Približne od tridsiatych rokov 14. storočia až do roku 1582 sa vo Svätej Mare pravidelne schádzali zhromaždenia liptovskej šľachty – generálne kongregácie – a zasadala tu aj stoličná sedria. Najvýznamnejšia a jediná čiastočne zachovaná stavebná pamiatka zo Svätej Mary – rímskokatolícky Kostol Panny Márie – je cenným svedectvom architektonickej a výtvarnej tvorby 13. až 17. storočia. V rámci budovania vodného diela Liptovská Mara sa obec i kostol ocitli v zátopovej oblasti. Verná hmotová a priestorová rekonštrukcia kostola s použitím pôvodných architektonických článkov, transferov nástenných malieb a ranobarokového a renesančného mobiliára zo 17. storočia, je dnes sprístupnená návštevníkom Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Na pôvodnom mieste ostala iba veža kostola, pričom objekt pozostáva z originálnej časti pôdorysu kostola a dobudovanej veže so strechou. V súčasnosti je v nej umiestnená expozícia Liptovská Mara – 1000 rokov histórie Liptova so zameraním na kultúrne dejiny regiónu.

Realizáciou projektu sa dobudoval systém prekážok proti vlámaniu a zvýšila ochrana vzácneho historického objektu so štatútom národnej kultúrnej pamiatky i expozície v nej umiestnenej.

Ing. Naďa Somorová, projektová manažérka Liptovského múzea v Ružomberku