Projekt ZŠ Kvačany – Objavujme pozitívne vzory v múzeu

Projekt – Objavujme pozitívne vzory v múzeu – je už druhým praktickým činom celoročného školského projektu základnej školy Kvačany. Projekt bol podporený z fondu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom projektu je rozvíjanie osobnosti detí, aby sami dokázali odlíšiť dobro od zla a aby objavovali pozitívne vzory v rôznych oblastiach života. Žiaci z Kvačian svojich vrstovníkov z iných škôl naučili, že pozitívne vzory nájdu aj v našej histórii.

Deti po múzeu sprevádzal malý princ s krédom: „Pokiaľ hľadáme srdcom, dokážeme objaviť dobro všade.“ Na svojej objavnej ceste po múzeu deti zistili, že jednoduchí ľudia dokázali vyrobiť krásne zdobený odev (deti navštívili expozíciu výstavy „Ľudový odev“), že Janko Kráľ dal prednosť boju za svoje presvedčenie pred pohodlným životom a že zbojník Juraj Jánošík by mal byť pre nás pozitívnym vzorom, pretože sa snažil pomáhať chudobe.

Spolupráca Múzea Čierny orol a základnej školy Kvačany trvá už niekoľko rokov. Múzeum so základnou školou v minulosti zorganizovalo podujatia oživených expozícii v Archeoskanzene Havránok a hrade Likava pri Ružomberku.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]