Projekt Píšťalôčka moja (tlačová správa)

Dňa 24.7 2014 sa v MLD Pribylina realizoval malý projekt „Píšťalôčka moja“ podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – slovenský inštitút mládeže. Partnerom projektu bolo Liptovské múzeum v Ružomberku a VUC Žilina. Cieľom projektu bolo priblížiť pastierske tradície cez hru na píšťalku, spracovanie ovčej vlny a varenie tradičnej polievky cesnačky pomocou outdoorových aktivít. Hru na píšťalke vyučoval Mgr. Igor Littva. Projektu sa zúčastnilo 108 detí z Liptovského Hrádku a deti z letného táboru Poprad organizovaným združením seleziánskej mládeže – DOMKA. Projekt bol podporený sumou vo výške 200 €.

[wzslider autoplay=“true“]