Prežívajme Vianoce každý deň

Prvé dni nového roku 2013 sú za nami a pozeráme sa do budúcnosti s očakávaním – čo nám tento nový rok prinesie. Bilancujeme uplynulých 365 dní a plánujeme ďalšie.

V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku pracovníci pripravili počas adventu niekoľko aktivít. Koledovanie pri drevenom vyrezávanom hrádockom betleheme, vzdelávacie programy z cyklu prednášok „Významné osobnosti regiónu“: Pavol Socháň – fotograf, etnograf, výtvarník, publicista, dramatik a dokumentarista a majster modrotlačiar Daniel Žiška z Hýb.

Pod názvom „Betlehemy“ sa niesol vzdelávací program, ktorý bol typický vianočný. Zúčastnili sa ho nielen študenti a žiaci, ale aj seniori Liptovského Hrádku a Liptovskej Porúbky.

Tvorivé dielne dopĺňali atmosféru týchto aktivít. Chceli by sme sa poďakovať pánu Lozovskému za sponzorský dar – prekrásny vianočný papier – z ktorého účastníci tvorivých dielní vyrobili 349 vianočných taštičiek, do ktorých si zhotovili aj malý darček. Veď pravé Vianoce sú predsa o tom najväčšom dare sveta a môžeme ich prežívať každý deň v roku.

Pracovníci Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku želajú všetkým veľa úspešných dní prežitých v zdraví v novom roku.