Prednáška k výstave Modrobiely svet

V piatok, 7. 9. 2018, sme v Múzeu Čierny orol privítali študentov Strednej odbornej školy stavebnej z Liptovského Mikuláša. Zúčastnili sa zaujímavej prednášky k výstave „Modrobiely svet“, ktorá je venovaná modrotlačiarskemu remeslu. Jej autorka, etnologička Simona Jaššová, študentom priblížila kontexty prieniku tohto remesla do nášho prostredia i jeho existenciu v rôznych historických obdobiach. Zamerala sa však aj na moderné využitie modrotlače a kreatívny prístup súčasných tvorcov. Celé rozprávanie dotvárali vzácne exponáty, ktoré si návštevníci mohli zblízka prezrieť. Novonadobudnuté vedomosti študenti napokon preukázali v záverečnom minikvíze, kde sa im podarilo správne zodpovedať všetky otázky. Veríme, že si od nás odnášajú príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.