Prázdninová tvorivá dielňa – Lekno

Aj dnes 18.8.2020 sme v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok pokračovali
v prázdninových tvorivých dielňach, na ktorých sme si zhotovili papierové
lekno. Pozvanie tentokrát prijali klientky z Domova sociálnych služieb Liptovský
Hrádok . Okrem tvorivej aktivity, sme si spoločne zanôtili nejakú tú ľudovú
pesničku a práca nám tak išla lepšie. Prikladáme fotogalériu k nahliadnutiu.