Pozvánka na poľovnícky krúžok

Liptovské múzeum – NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši ponúka v školskom roku 2014/2015 pre žiakov 3. – 6. ročníka ZŠ (Liptovský Mikuláš a okolie) možnosť prihlásiť na Poľovnícky krúžok pri Liptovskom múzeu.
Bližšie informácie pre vážnych záujemcov poskytneme na mailovej adrese: ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
 
Prihlásiť sa môžete vyplnením nižšie uvedeného formulára. Prihláseným záujemcom bude zaslaný email o konaní prvého stretnutia, kde budú dohodnuté ostatné veci týkajúce sa fungovania poľovníckeho krúžku.
 
Prihláška na Poľovnícky krúžok pri Liptovskom múzeu 2014/2015
 
1. stretnutie Poľovníckého krúžku pri Liptovskom múzeu v školskom roku 2014/2015 bude v pondelok 29. septembra 2014 o 14.00 hod. v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Touto cestou by sme chceli poprosit prihlasené deti, aby prišli, pokiaľ je to možné, aspoň s jedným z rodičov. Na úvodnom stretnutí bude dohodnutý deň a hodina kedy bude krúžok fungovať + ostatné veci súvisiace s krúžkom.
 
Treba si priniesť zošit, pero.

image