Pozvánka na poľovnícky krúžok

Liptovské múzeum – NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši ponúka v školskom roku 2015/2016 pre žiakov 3. – 9. ročníka ZŠ (Liptovský Mikuláš a okolie) možnosť prihlásiť na Poľovnícky krúžok pri Liptovskom múzeu.

Bližšie informácie pre vážnych záujemcov poskytneme na mailovej adrese: ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
Prihlásiť sa môžete kliknutím na nižšie uvedený odkaz a vyplnením formulára. Prihláseným záujemcom bude zaslaný email o konaní prvého stretnutia, kde budú dohodnuté ostatné veci týkajúce sa fungovania poľovníckeho krúžku.

Prihláška na Poľovnícky krúžok pri Liptovskom múzeu 2015/2016

1. stretnutie Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu v školskom roku 2015/2015 bude v pondelok 14. septembra 2015 o 14.00 hod. v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Touto cestou by sme chceli poprosiť prihlásené deti, aby prišli, pokiaľ je to možné, aspoň s jedným z rodičov. Na úvodnom stretnutí bude dohodnutý deň a hodina kedy bude krúžok fungovať + ostatné veci súvisiace s krúžkom. Treba si priniesť zošit, pero.

Pozvánka Poľovnícky krúžok pri LM 2015-2016