Kurzy pre verejnosť – Akadémia ľudových remesiel

Učebné plány kurzov remesiel pre verejnosť sú zostavené tak, aby obsahovali nevyhnutné znalosti a zručnosti remesla. Nie sú to rekvalifikačné kurzy v pravom zmysle slova, svojou povahou sú to skôr hobby kurzy, ale pridaná hodnota takto zameraných kurzov je v zachovávaní tradičných zručností, ktoré sa pomaly vytrácajú. Začíname kurzom liptovskej paličkovanej čipky, ktorá je známa tým, že svojou skladbou, motívom a technikami vyhotovenia patria medzi najnáročnejšie.

KURZ PALIČKOVANIA LIPTOVSKEJ ČIPKY
Je známe, že liptovské čipky skladbou, motívom a technikami vyhotovenia patria medzi najnáročnejšie v rámci Slovenska. Sú mnohopárové a husto pletené a v minulosti ich ženy vyhotovovali bez podloženia vzoru a použitia špendlíkov. Zrejme táto skutočnosť je hlavným dôvodom, že dnešné čipkárky sa liptovskej čipke venovali len výnimočne.

Napriek tomu, sa o rekonštrukciu pôvodnej ľudovej čipky pokúsilo niekoľko autoriek v Liptove a svoje zručnosti chcú odovzdať aj ďalším záujemkyniam. Počas desiatich lekcií kurzu, ktorý sa uskutoční v uvedených expozíciách Liptovského múzea v Ružomberku sa čipkárky naučia nielen základy paličkovania základných väzieb, ale si aj vlastnoručne vyhotovia originálne dielko s použitím pôvodných motívov liptovskej čipky.