Liptovská svadba 2016

Otvárajte bránu, bránu maľovanú,
že si ja nezlomím, hej, pierko z majeránu.
Ide svadba z hory, zakrývajte stoly,
lyžičky cínovie, hej, misky javorovie.

Mnohovážení priatelia,

Prichádzame k vám s tým cieľom, aby sme vám na známosť dali, že Liptovské múzeum v Ružomberku opäť pomôže nádejnej mladuche i ženíchovi stav ich dievocký i mládenecký na stav manželský premeniť. Z toho dôvodu všetkých, ktorí by sa radi tejto slávnosti zúčastnili, srdečne prosíme, že by dňa 23. júla 2016 Múzeum liptovskej dediny v Pribyline v tento deň svojou návštevou poctiť ráčili. Budete svedkami odobierky, čepčenia i bujarého krepčenia.

Ak je to vôľa vaša, láskyplne prosíme, žeby ste sa u nás vidieť dali.

svadba-2016-upravene