Pre organizácie a organizované skupiny

Pomôžeme Vám pripraviť pre Vašich hostí, obchodných partnerov a zamestnancov  nezabudnuteľné chvíle v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline!

Ponuka doplnkových služieb:

– privítanie návštevníkov chlebom a soľou

– privítanie návštevníkov slávnostným prípitkom (hriatô, medovina…)

– lektorovanie v krojoch (i cudzojazyčne)

– príprava tematických programov (Vianoce na Liptove, Fašiangy…)

– ochutnávka syrov (nite, oštiepky, údené, neúdené syry ) a mliečnych produktov (kyslé mlieko, žinčica), pozn. ovčie syry len v sezóne máj – september

– prezentácia tradičnej liptovskej gastronómie spojená s ochutnávkou tradičného slaného a sladkého pečiva

– káva, čaj, občerstvenie

– oživené expozície remeselníkmi (práca v kováčskej dielni, tradičné spracovanie ovčej vlny (kramplovanie, česanie, pradenie), rezbár, … návštevníci si môžu sami urobiť suvenír

– animačný program na rôzne zvolené témy