Poľovníctvo a príroda 2016

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku a Správou TANAP-u v Liptovskom Mikuláši pripravilo vo štvrtok 2. júna 2016 v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši vedomostnú súťaž pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ (resp. študentov 1. – 5. ročníka osemročných gymnázií) z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Zorganizovaná bola pri príležitosti mesiaca jún, ktorý je “Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody”.

Deti súťažili v 8 disciplínách: poznávanie drevín, živočíchov, rastlín, húb, psov, streľbe zo vzduchovky, v športovej disciplíne chodúle a vedomostnom teste z poľovníctva a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 70 jednotlivcov v 24 družstvách.

Poradie jednotlivcov:
1. miesto: Sara Grajková /Gymnázium M. M. Hodžu/ – 99,6 b. z max. počtu 100 bodov
2. miesto: Dagmar Wágnerová /Gymnázium M. M. Hodžu/ – 98,0 b.
3. miesto: Adriana Lepišová /Gymnázium M. M. Hodžu/ – 97,2 b.

Poradie družstiev:
1. miesto: Gymnázium M. M. Hodžu (Sara Grajkoá, Dagmar Wágnerová, Adriana Lepišová) – 294,8 b. z max. počtu 300 bodov
2. miesto: ZŠ Východná (Anna Gejdošová, Adam Poliak, Juraj Krupa) – 276,0 b.
3. miesto: ZŠ Svätý Kríž (František Mrázik, Pavol Jurkovič, Juraj Kelovský) – 270,0 b.

O poradí na 3. a 4. mieste rozhodol lepší výsledok vedomostného testu žiakov ZŠ Svätý Kríž pred žiakmi ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča 2.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, učiteľom, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali hodnotné ceny.

Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum v Ružomberku