Poľovníctvo a príroda 2013

Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom a Správou TANAP-u v Liptovskom Mikuláši pripravilo v pondelok 3. júna 2013 v priestoroch nádvoria a expozície poľovníctva a rybárstva v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši vedomostnú súťaž pre žiakov 5.- 9. ročníkov ZŠ v okrese Liptovský Mikuláš. Zorganizovaná bola v mesiaci jún, ktorý je “Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody”.
Deti súťažili v 8 disciplínách: poznávanie drevín, živočíchov, rastlín, húb, psov, streľbe zo vzduchovky, v športovej disciplíne chodúle a vedomostnom teste z poľovníctva a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 25 jednotlivcov v 8 družstvách.

Poradie jednotlivcov:
1. miesto: Ján Gazda (ZŠ Bobrovec) – 139 b. z max. počtu 140 bodov
2. miesto: Marek Haluška (ZŠ Bobrovec) – 135 b.
3. miesto: Daniela Grajková (ZŠ Bobrovec) – 134 b.

Poradie družstiev:
1. miesto: ZŠ Bobrovec (Ján Gazda, Marek Haluška, Daniela Grajková) – 408 b. z max. počtu 420 bodov
2. miesto: ZŠ Svätý Kríž (František Mrázik, Pavel Jurkovič, Peter Mrázik) – 326 b.
3. miesto: ZŠ Partizánska Lupča (Adam Vitáliš, Frederik Benčo, Jozef Kráľ) – 306 b.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, učiteľom, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali hodnotné ceny.

Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum v Ružomberku

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]