Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci 2015 (tlačová správa, fotogaléria)

Už tretím rokom sa uskutočnilo podujatie, Poďakovanie za úrodu vo Vlkolíci. Konalo sa v nedeľu 27. 09. 2015. Organizátorom podujatia bol Žilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum v Ružomberku, Mesto Ružomberok, Poľnohospodárske družstvo Ludrová, Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok v spolupráci s OZ Vlkolínec.

Podujatie začalo básnickým prejavom s doprovodom FSK Poludnica zo Závažnej Poruby. Po príhovore riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku nasledovalo Slávnostné poďakovanie za úrodu. Vystúpil FSK Poludnica s programom žatvy, po ktorom sa odovzdával úrodný veniec a chlieb predsedovi PD, pánovi Ing. Štefčekovi. Podujatie bolo plné výstav zemiakov a ovocných plodov Liptova. Súťažilo sa „O najkrajšie jablko, hrušku, slivku a kolekciu zeleniny“.

Zaujímavou a zároveň zábavnou bola súťaž s názvom „Ako sa zbožie Vlkolíncom kotúľalo“. Išlo o súťaž silákov, do ktorej sa zapojili aj zahraniční súťažiaci z Moravy a Prahy. Siláci si museli dať na plecia vrece žitka a ukázať kto je rýchlejším a silnejším bežcom. Prvým výhercom sa stal pán Peter Zapalč z Moravy, druhým bol pán Peter Hromulák. Tretie miesto získal pán Ján Čurila. Siláci súťažili o cenu predsedu PD Ludrová. Návštevníci si počas podujatia mohli pozrieť expozície vo Vlkolínci. Všade sa roznášala dobrá nálada, vône varených dobrôt a špecialít z dolného Liptova. Ochutnávali sa zemiakové placky, smetisko a samozrejme varili sa bryndzové halušky. Pre návštevníkov prebiehali ukážky rezania a tlačenia kapusty. Na svoje si prišli aj záhradkári, pre ktorých bola pripravená ukážka štepenia a strihania stromčekov.

Mgr. Dominika Kondrová
marketing@liptovskemuzeum.sk