Pestrofarebná jar

Počas celého mesiaca apríl sme pre rodičov a deti pripravili tvorivé dielne na tému „Privítajme jar“ celkovo sa ich  zúčastnilo 101 návštevníkov . Tento-krát  sme pozvali  hlavne deti z materských škôl, a keďže apríl je zameraný na ochranu prírody, využili sme pri našich tvorivých dielňach recyklovaný odpad. Boli to hlavne obaly z flóry a jogurtové tégliky, ktoré sa pod šikovnými rukami zmenili na krhličky .

26.4.2018 Cirkevná materská škola  Koráb Liptovský Hrádok zakončila tieto tvorivé aktivity s dvanástimi detičkami a dvoma pani učiteľkami. Spoločne sme si zaspievali piesne, v ktorých sa spieva o kvietku, lebo súčasťou  prác bolo aj ich zhotovenie.

My sme malé semienka,                               
zasadené do zeme,
keď nás budeš polievať,
krásne vyrastieme…