OZNAM – zatvorená expozícia MLD Pribylina

Oznamujeme návštevníckej verejnosti, že v dňoch 21.10.2020 – 23.10.2020 bude v expozíciách Múzea liptovskej dediny v Pribyline prebiehať sanácia zbierkového fondu chemickými prostriedkami.  Z dôvodu použitia týchto prostriedkov nie je zo zdravotno – bezpečnostného hľadiska  možná prítomnosť osôb, a preto bude Múzeum liptovskej dediny v Pribyline v týchto dňoch uzatvorené. Sanácia sa vykonáva v zmysle zákona o múzeách a galériách z dôvodu ochrany zbierkového fondu. Expozície budú sprístupnené verejnosti od 24.10.2020 v bežných otváracích hodinách.

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku