Oznam

VÁŽENÍ NAVŠTEVNÍCI !

Oznamujeme  Vám,   že z dôvodu prípravy jednotlivých expozícií na návštevnícku prevádzku v zmysle podmienok podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020, vydaného 5. 5. 2020, a ďalších platných právnych noriem a opatrení, budú jednotlivé expozície v správe Liptovského múzea v Ružomberku prístupné verejnosti nasledovne:

od 18. 05. 2020

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok

Hrad Likava

od 25. 05. 2020 

Liptovské múzeum v Ružomberku (expozície v hlavnej budove)

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš

Gotický kostol Ludrová 

Návšteva uvedených expozícií bude možná v upravenom návštevnom režime. O konkrétnych prevádzkových podmienkach a upravených otváracích hodinách jednotlivých expozícií bude Liptovské múzeum v Ružomberku svojich návštevníkov informovať v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke www.liptovskemuzeum.sk a na sociálnej sieti facebook.

ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ A TEŠÍME SA NA VÁS !

[ig_form]

CLOSE
CLOSE