Knižnica LM bude otvorená pre verejnosť 10. a 18. júla 2021 v čase od 13.00 do 17.00.