Expozícia Považskej lesnej železnice je v zimnom období zatvorená.

Expozícia Považskej lesnej železnice je v zimnom období zatvorená.