Ovčiarska nedeľa 2015: Vyhodnotenie súťaží

Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Ovčí hrudkový syr

Poradie Čislo vzorky Počet bodov Výrobca
1. 6 99 Salaš Pružina, Oľga Apoleníková
2. 5 87 PD Liptovské Revúce
3. 10 84 Agrovex Novoť
4. 3 77 PD Važec
5. 7 72 Salaš Bešeňovka
6.- 8. 9 66 Obert Ladce
6. – 8. 1. 66 DVO Polomka
6. –  8. 2. 66 PD Važec (tradičný syr)
9. 4 56 ŠPDP Lužná
10. 8 52 SHR Lipt. Kokava

 
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória  Ovčia bryndza

Poradie Čislo vzorky Počet bodov Výrobca
1. 27 93 Obert Ladce, Salaš Slopná
2. 25 90 Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková
3.- 4. 28 75 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina
3. – 4. 29 75 Agrovex Novoť
5. 26 66 Salaš Bešeňovka
6. 21 57 PD Važec
7. – 8. 22 43 Milex N.M. n/Váhom
7. –  8. 23 43 PD Liptovské Revúce
9. 24 35 Biofarma Východná

 
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Ovčie špeciality

Poradie Čislo vzorky Počet bodov Výrobca
1. 48 112 Biofarma Východná Biohoral exclusiv
2. 52 100 Salaš Pružina SHR Oľga Apoleníková Neúdený oštiepok
3. 53 89 Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková Bačove údené uzlíky
4. – 5. 49 86 PD. Liptovské Revúce Údený oštiepok
4. – 5. 54 86 Salaš Bešeňovka Údený oštiepok
6. – 7. 50 83 PD Važec Miniparenica údená
6. – 7. 51 83 Salaš Pružina Ovčie nite
8. 59 79 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Údené nite
9. 58 78 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Neúdené nite
10. 55 74 Obert Ladce Neúdené nite
11. – 13. 47 72 Biofarma Východná Biohoral čerstvý
11. – 13. 57 72 Obert Ladce Údený syr
11. – 13. 61 72 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Údená parenica
14. 41 68 DVO Polom Údený oštiepok
15. – 16. 43 67 SPDP Lužná Ochutený syr
15. – 16. 60 67 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Neúdená parenica
17. 64 66 Agrovex Novoť Údený oštiepok
18. 56 65 Obert Ladce Údený oštiepok
19. 62 63 Bryndiareň a syráreň Zvolenská Slatina Neúdený oštiepok
20. – 21. 42 62 SPDP Lužná Údený syr
20. – 21. 63  62 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Údený oštiepok
22.  44 61 PD Liptovské Revúce Neúdená parenica
23. 45 57 PD Liptovské Revúce Údená parenica
24. 46 55 PD Liptovské Revúce Neúdený oštiepok

 
Výsledky súťaže
odbornej komisie hodnotenia ovčích mliečnych výrobkov
Kategória Žinčica

Poradie Čislo vzorky Počet bodov Výrobca
1. 86 69 Salaš Bešeňovka
2. 85 565 Salaš Pružina, SHR Oľga Apoleníková
3. 83 60 SPDP Lužňan
4. 84 55 PD Liptovské Revúce
5. 90 54 Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina
6. 91 50 Agrovex Novoť
7. 81 49 DVO Polomka
8. 87 48 SHR Lipt. Kokava
9. 82 46 PD Važec
10. 88 38 Obert Ladce
Verejná súťaž – súťažná kategória Ovčí hrudkový syr
Výrobca                                 Názov a adresa Súťažné číslo Počet bodov Poradie
PD Važec 3 28 1
DVO Polomka 1 26 2
ŠPDP Lužná 4 24 3
PD Važec 2 19 4
AGROVEX Novoť 10 17 5
Salaš Pružina 6 8 6
PD Liptovské Revúce 5 7 7
SHR Liptovská Kokava 8 6 8
OBERT Ladce 9 4 9
Salaš Bešeňovka 7 3 10
Počet hlasovacích lístkov 142
 Verejná súťaž – Súťažná kategória Bryndza  
Výrobca                                 Názov a adresa Súťažné číslo Počet bodov Poradie
Salaš Pružina 25 37 1
OBERT Ladce 27 20 2
PD Liptovské Revúce 23 18 3
MILEX NMNV, a.s., Lipt. Mikuláš 22 15 4
PD Važec 21 9 5
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 28 8 6
Salaš Bešeňovka 26 7 7-8
AGROVEX Novoť 29 7 7-8
BIOFARMA Východná 24 5 9
Počet hlasovacích lístkov 126
Verejná súťaž – Súťažná kategória Žinčica  
Výrobca                                 Názov a adresa Súťažné číslo Počet bodov Poradie
SPDP Lužná 83 23 1
DVO Polomka 81 15 2
Salaš Bešeňovka 86 13 3
Salaš Pružina 85 12 4
AGROVEX Novoť 91 11 5
PD Liptovské Revúce 84 5 6
PD Važec 82 4 7-8
SHR Liptovská Kokava 87 4 7-8
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 90 3 9
OBERT Ladce 88 1 10
Počet hlasovacích lístkov 91
Verejná súťaž – Súťažná kategória Ovčie špeciality  
Výrobca                                 Názov a adresa Súťažné číslo Počet bodov Poradie
BIOFARMA Východná 47 28 1
DVO Polomka 41 24 2
Salaš Pružina 51 23 3
SPDP Lužná 42 18 4-5
Salaš Pružina 53 18 4-5
BIOFARMA Východná 48 16 6-7
AGROVEX Novoť 64 16 6-7
SPDP Lužná 43 11 8
Salaš Pružina 52 10 9
OBERT Ladce 55 8 10
OBERT Ladce 57 7 11-12
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 58 7 11-12
PD Liptovské Revúce 46 6 13-14
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 60 6 13-14
PD Liptovské Revúce 49 4 15-16
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 59 4 15-16
PD Liptovské Revúce 44 3 17-22
PD Važec 50 3 17-22
Salaš Bešeňovka 54 3 17-22
OBERT Ladce 56 3 17-22
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 61 3 17-22
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 62 3 17-22
PD Liptovské Revúce 45 2 23-24
Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina 63 2 23-24
Počet hlasovacích lístkov 228