Otvorenie novej papierníckej expozície (tlačová správa, fotogaléria)

Liptovské múzeum v Ružomberku dňa 17. apríla 2015 slávnostne predstavilo verejnosti, novú expozíciu venovanú výrobe papiera. V rámci rekonštrukcie budovy Liptovského múzea prešiel aj tento priestor výraznou rekonštrukciou. Menili sa elektrické rozvody, maľoval sa celý interiér, brúsili a lakovali sa pôvodné parkety. Na nové okná sa lepili fólie s priesvitkami dávnych papiernických majstrov.

Expozícia získala celkom novú koncepciu. Pôsobivé je predovšetkým digitálne spracovanie. Sprievodný materiál, plný informácií o vývoji papiernictva si návštevník môže spustiť sám na dotykových obrazovkách, ktorými je expozícia vybavená. Tento krok prispel k modernizácii samotného múzea. Okrem digitálneho spracovania sa návštevníci môžu oboznámiť s vystavenými predmetmi, súvisiacimi s výrobou papiera. Zaujímavé sú napríklad papierenské valce a rôzne meracie prístroje.

Počas slávnosti prebiehala ukážka ručnej výroby papiera. Návštevníci si ho môžu pozrieť na sušiacich paneloch v expozícii papiernictva. Srdečne Vás pozývame.

[wzslider autoplay=“true“]

Foto: František Hanes