Osemdesiatdva budíkov …

 V mesiaci november 2017 sme v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok na tvorivých dielňach  využili použité a nepotrebné CD , ktoré sa počas tvorivých aktivít detí , ale aj dospelých podarilo premeniť na „budíky“. Získali sme ich od viacerých sponzorov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme, nakoľko ten počet nebol malý ( 82  ks).

S menšími detičkami sme si zanôtili aj pesničku

 obrazoknotaclanok                         Tik-tak, tik- tak, ručičkami kráča,
                                     tik- tak, tik  tak,  nezobudí spáča
                                     Tik- tak, tik – tak ručičkami máva,
                                     nik- tak, nik tak, nezbudí ma zrána.

Pozvanie na toto  zaujímavé tvorenie prijali :

7.11.2017 – DSS Lipt. Hrádok                         11 klientiek   
15.11.2017 – ZŠ J.D.Matejovie                       17 detí a 1 Mgr.
16.11.2017 – ZŠ L.Kokava                              15 detí a 2 Mgr.
22.11.2017 – ŠZŠ L.Hrádok                            15 detí a 4 Mgr.
23.11.2017 – ŠZŠ L.Hrádok                            14 detí a 3 Mgr.

                                                                       ––––––––––––––
Spolu :                                                               82 návštevníkov

Fotogaléria je k nahliadnutiu.