Október – mesiac úcty k starším

Liptovské múzeum sa chce priblížiť všetkým cieľovým skupinám  – žiakom, dospelým a zvlášť seniorom, k čomu prispieva aj vybudovaný bezbariérový prístup. Preto aj v tomto roku v mesiaci október, ktorý sa nesie v znamení úcty k starším ľuďom, pripravilo pre seniorov, kluby dôchodcov a pre klientov centier sociálnych služieb podujatie UCTIME SI STAROBU.

Liptovské múzeum v sídelnej budove v Ružomberku organizuje celoročne pre našich skôr narodených spoluobčanov cyklus pravidelných pondelkových stretnutí „MÚZEUM PRE SENIOROV“ a  „KREATÍVNE V MÚZEU“ , pri ktorých si môžu prezrieť nielen stále expozície a aktuálne výstavy, ale aj zhotoviť si na tvorivých dielňach rôzne zaujímavé predmety a dekorácie.

V októbri prebieha v Liptovskom múzeu v Ružomberku už 55. ročník Medzinárodného salónu umeleckej fotografie „FOTOFORUM RUŽOMBEROK 2023“ , tiež je tu výstava plagátov, ktoré dokumentujú „Čím sme žili pred sto rokmi“, a výstava „Liptovské Sliače na dobových fotografiách“, ktorá potrvá do 21.11. 2023.

Podujatie „UCTIME SI STAROBU“, ktorého súčasťou je prehliadka výstav a  expozícií so sprievodným výkladom a podľa záujmu zúčastnených tvorivá dielňa zameraná na jemnú motoriku, bude v Liptovskom múzeu v Ružomberku prebiehať do konca októbra 2023, na ktoré sú pozvaní všetci seniori.

Organizované skupiny seniorov klientov centier sociálnych služieb v Ružomberku majú v októbri na prehliadku múzea vstup voľný. Na podujatie je potrebné vopred sa objednať.

Všetci sú srdečne vítaní.