Okresné (regionálne) kolo KMPP 2016

Obvodná poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila v piatok 3. júna 2016 v priestoroch nádvoria a Expozície poľovníctva a rybárstva v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši okresné (regionálne) kolo Krúžkov mladých priateľov poľovníctva – Memoriál Mikuláša Černotu. Súťažiaci súťažili v 12 disciplínách: vedomostný test z poľovníctva, stopy zveri, dreviny – rastliny, kynológia, názvoslovie trofejí, názvoslovie zbraní, zoológia, zvuky zveri, poľovnícke zariadenia, streľba zo vzduchovky, azimut a športová disciplína. Deti boli rozdelené do 2 kategórií: A do 6.ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 2. ročníka osemročných gymnázií, B do 9.ročníka ZŠ), resp. študenti 5. ročníka osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 19 jednotlivcov v 7 družstvách z regiónu Liptova.

Poradie jednotlivcov A-kategória:
1. miesto: Matúš Piovarči (PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca) – 134,6 b. z max. počtu 140 bodov
2. miesto: Filip Navrátil (PK pri Lipt. múzeu) – 124,1 b. z max. počtu 140 bodov
3. miesto: Matej Rusina (PK pri Lipt. múzeu) – 117,6 b.

Poradie jednotlivcov B-kategória:
1. miesto: Sara Grajková (PK pri Lipt. múzeu) – 138,6 b. z max. počtu 140 bodov
2. miesto: František Mrázik (PK pri Lipt. múzeu) – 137,0 b. z max. počtu 140 bodov
3. miesto: Simona Žiaková (PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca) – 137,0 b.
O poradí na 2. a 3. mieste rozhodla druhá rozstrelová disciplína zoológia tesne o 1 bod, v prospech Františka Mrázika.

Poradie Družstvá:
1. miesto: PK pri Lipt. múzeu I. v zložení Sara Grajková, Matej Strelecký, František Mrázik – 409,0 b. z max. počtu 420 bodov
2. miesto: PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca I. v zložení Matúš Piovarči, Alžbeta Uhrínová, Simona Žiaková – 393,6 b.
3. miesto: PK pri Lipt. múzeu II. v zložení Matej Rusina, Andrej Árvai, Filip Navrátil – 364,1 b.

Najlepší traja súťažiaci z okresného kola Sara Grajková, František Mrázik z PK pri Liptovskom múzeu a Simona Žiaková s PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca budú reprezentovať Okresnú organizáciu SPZ v Liptovskom Mikuláši na Celoslovenskej súťaži v Liptovskom Hrádku v dňoch 24.-26.6.2016. Držte im palce.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali hodnotné ceny.

Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum Ružomberok