Okresné kolo KMPP 2015

Obvodná poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila v stredu 3. júna 2015 v priestoroch nádvoria a Expozície poľovníctva a rybárstva v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši okresné kolo Krúžkov mladých priateľov poľovníctva – Memoriál Mikuláša Černotu.
Súťažiaci súťažili v 12 disciplínách: vedomostný test z poľovníctva, stopy zveri, dreviny – rastliny, kynológia, názvoslovie trofejí, názvoslovie zbraní, zoológia, zvuky zveri, poľovnícke zariadenia, streľba zo vzduchovky, azimut a športová disciplína. Deti boli rozdelené do 2 kategórií: A do 6.ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 2. ročníka osemročných gymnázií, B do 9.ročníka ZŠ), resp. študenti 5. ročníka osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 15 jednotlivcov v 5 družstvách z Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu a Poľovníckeho krúžku pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca.

Poradie jednotlivcov A-kategória:
1. miesto: Sara Grajková (PK pri Lipt. múzeu) – 139 b. z max. počtu 140 bodov
2. miesto: Matej Strelecký (PK pri Lipt. múzeu) – 133,9 b.
3. miesto: Matúš Piovarči (PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca) – 124,1 b.

Poradie jednotlivcov B-kategória:
1. miesto: František Mrázik (PK pri Lipt. múzeu/ – 137 b. z max. počtu 140 bodov
2. miesto: Alžbeta Uhrínová (PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca) – 105,4 b.
3. miesto: Monika Uhrínová (PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca) – 89,3 b.

Poradie Družstvá:
1. miesto: PK pri Lipt. múzeu III. v zložení Sara Grajková, Matej Strelecký, František Mrázik – 409,9 b. z max. počtu 420 bodov
2. miesto: PK pri PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca I. v zložení Matúš Piovarči, Diana Balcová, Simona Žiaková – 353 b.
3. miesto: PK pri Lipt. múzeu II. v zložení Ján Tabaj, Andrej Árvai, Filip Navrátil – 290 b.

Najlepší traja súťažiaci z okresného kola Sara Grajková, František Mrázik a Matej Strelecký z PK pri Liptovskom múzeu budú reprezentovať Okresnú organizáciu SPZ v Liptovskom Mikuláši a Liptovské múzeum na celoslovenskej súťaži v Liptovskom Hrádku v dňoch 19.-.21.6.2015. Držte im palce.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali hodnotné ceny.

Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum Ružomberok

[prettyfilelist type=“pdf“ filesPerPage=“3″]

[wzslider autoplay=“true“]