Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.


Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Prístup k dotazníku a kódom je možný vo všetkých expozíciach Liptovského múzea

Liptovské múzeum

Odkaz na dotazník: Tu

Hrad Likava

Odkaz na dotazník: Tu

Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok

Odkaz: na dotazník: Tu

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

Odkaz na dotazník: Tu

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Odkaz na dotazník: Tu

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec

Odkaz na dotazník: Tu

Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút

Odkaz na dotazník: Tu

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

Odkaz na dotazník: Tu

Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok

Odkaz na dotazník: Tu

Banícky dom Vyšná Boca

Odkaz na dotazník: tu

Viac informácií na stránke: www.zilinskazupa.sk