Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.


Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Prístup k dotazníku a kódom je možný vo všetkých expozíciach Liptovského múzea

Liptovské múzeum v Ružomberku

Odkaz na dotazník: Tu

Hrad Likava

Odkaz na dotazník: Tu

Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok

Odkaz: na dotazník: Tu

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

Odkaz na dotazník: Tu

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Odkaz na dotazník: Tu

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec

Odkaz na dotazník: Tu

Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút

Odkaz na dotazník: Tu

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

Odkaz na dotazník: Tu

Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok

Odkaz na dotazník: Tu

Banícky dom Vyšná Boca

Odkaz na dotazník: tu

Viac informácií na stránke: www.zilinskazupa.sk