Oddelenie odbornej správy zbierkových predmetov a správy objektov

Meno a priezviskoPracovná pozíciaTelefónne čísloE-mailová adresa
Jiří Přibyl zástupca riaditeľa
pre správu objektov
a technickú prevádzku

odborný konzervátor / správca
/ vedúci oddelenia
+421 905 943 971jiri.pribyl@liptovskemuzeum.sk
Pavol Lofaj správca hradu Likava
/ lektor konzervátor
+421 917 120 694pavol.lofaj@liptovskemuzeum.sk
Milan Madliaksprávca Archeologického
múzea v prírode
NKP Liptovská Mara
- Havránok / lektor
+421 905 790 218milan.madliak@liptovskemuzeum.sk
Bc. Andrea Macková dokumentátor / kustód +421 44 522 24 85 andrea.mackova@liptovskemuzeum.sk
Radoslav Štolc údržbár / konzervátor +421 44 432 24 68
radoslav.stolc@liptovskemuzeum.sk
Jozef Jarottaúdržbár / konzervátor +421 44 432 24 68
jozef.jarotta@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Beáta Vrlíková výtvarník / reštaurátor +421 44 432 24 68 beata.vrlikova@liptovskemuzeum.sk
Dominik Finik údržbár / denný strážnik MLD +421 44 529 31 63 dominik.finik@liptovskemuzeum.sk
Jana Goliášová chovateľ / denný strážnik MLD +421 44 529 31 63 jana.goliasova@finik@liptovskemuzeum.sk
Ružena Veselovská upratovačka +421 44 432 24 68 ruzena.veselovska@liptovskemuzeum.sk
Anna Krúpová upratovačka +421 44 522 24 85anna.krupova@liptovskemuzeum.sk
Anna Balážová upratovačka +421 44 529 31 63 anna.balazova@liptovskemuzeum.sk
Dušan Vrabec správca PLŽ +421 44 529 31 63

+421 940 947 033
dusan.vrabec@liptovskemuzeum.sk