Oddelenie ekonomiky

Meno a priezviskoPracovná pozíciaTelefónne čísloE-mailová adresa
Ing. Gabriela Kellerová Šiškovázástupkyňa riaditeľa
pre ekonomiku

ekonóm / vedúci oddelenia
+421 44 432 24 68

+421 918 599 763
liptmuzrbk@vuczilina.sk

gabriela.kellerova@liptovskemuzeum.sk
Bc. Zuzana Pecháčkováreferent / personalistika
a mzdy
+421 44 432 24 68referentlmr@vuczilina.sk

zuzana.pechackova@liptovskemuzeum.sk
Katarína Šuhaiováreferent / pokladník+421 44 432 24 68pokladnalmr@vuczilina.sk

katarina.suhaiova@liptovskemuzeum.sk
Ľubica Druskováreferent / účtovník+421 44 432 24 68uctarenliptmuz@vuczilina.sk

lubica.druskova@liptovskemuzeum.sk