Zmluvy rok 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
LMRZ 1/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - MLD Pribylina04/01/2022
LMRZ 2/2022Predbežná výška preddavkov - vodné /stočné ČOLM10/01/2022
LMRZ 3/2022Predbežná výška preddavkov - vodné /stočné NMLH10/01/2022
LMRZ 4/2022Zm luva o dielo a Licenčná zmluva10/01/2022
LMRZ 5/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - Vlkolínec11/01/2022
LMRZ 6/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - NMLH11/01/2022
LMRZ 7/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - Vyšná Boca12/01/2022
LMRZ 8/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - Bukovina12/01/2022
LMRZ 9/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - ČOLM12/01/2022
LMRZ 10/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - Ludrová12/01/2022
LMRZ 11/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra - Kalvárska12/01/2022
LMRZ 12/2022Dohoda o platbách nájomného13/01/2022
LMRZ 13/2022Dohoda o platbách nájomného13/01/2022
KOMISLMR 1/2022Komisionárska zmluva14/01/2022
VYST 1/2022Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy19/01/2022
LMR Z14/2022Oznámenie o výske platieb za opakované dodávky24/01/2022
KOMISLMR 2/2022Komisionárska zmluva24/01/2022
LMR Z15/2022Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Vlk,RK,Kalv,V.Boca25/01/2022
ZOD 1/2022Zmluva o dielo25/01/2022
ZOD 2/2022Zmluva o dielo25/01/2022
KZ 1/2022Kúpna zmluva25/01/2022
KZ 2/2022Kúpna zmluva25/01/2022
LMRZ 16/2022Zmluva o poskytovaní služieb25/01/2022
LMRZ 17/2022Zmluva č. 19/2022 o platbe členského príspevku25/01/2022
ZVZP 1/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov26/01/2022
ZZZP 1/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov28/01/2022
LMRZ 18/2022Príloha č. 11 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201211202/02/2022
KZ 3/2022Kúpna zmluva03/02/2022
LMRZ 19/2022Dohoda o spolupráci10/02/2022
ZZZP 2/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 15/02/2022
DAR 1/2022Darovacia zmluva17/02/2022
KOMISLMR 11/2022Komisionárska zmluva17/02/2022
KZLM 1/2022Kúpna zmluva21/02/2022
LMRZ 20/2022Licenčná zmluva23/02/2022
KZLM 3/2022Kúpna zmluva23/02/2022
LMRZ 21/2022Zmluva o spolupráci25/02/2022
KOMISLMR 12/2022Komisionárska zmluva25/02/2022
KOMISLMR 3/2022Komisionárska zmluva28/02/2022
KOMISLMR 4/2022Komisionárska zmluva28/02/2022
KZLM 2/2022Kúpna zmluva28/02/2022
ZZZP 6/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 28/02/2022
KOMISLMR 16/2022Komisionárska zmluva01/03/2022
ZZZP 5/2022Zmluva o výpožičke02/03/2022
KOMISLMR 7/2022Komisionárska zmluva04/03/2022
KOMISLMR 17/2022Komisionárska zmluva04/03/2022
KOMISLMR 6/2022Komisionárska zmluva04/03/2022
KOMISLMR 14/2022Komisionárska zmluva07/03/2022
KOMISLMR 5/2022Komisionárska zmluva07/03/2022
KOMISLMR 13/2022Komisionárska zmluva07/03/2022
KOMISLMR 8/2022Komisionárska zmluva07/03/2022
ZZZP 4/2022Zmluva o výpožičke07/03/2022
ZZZP 3/2022Zmluva o výpožičke07/03/2022
KOMISLMR 15/2022Komisionárska zmluva07/03/2022
ZZZP 7/2022Zmluva o výpožičke08/03/2022
LMRZ 22/2022Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok18/03/2022
LMRZ 23/2022Dodatok č. 2 k Zmluve č. 255 z roku 200618/03/2022
KZ 4/2022Kúpna zmluva22/03/2022
LMRZ 24/2022Zmluva o spolupráci25/03/2022
VYST 2/2022Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy28/03/2022
LMRZ 25/2022Dohoda28/03/2022
LMRZ 26/2022Dohoda28/03/2022
LMRZ 27/2022Dohoda28/03/2022
ZZZP 8/2022Zmluva o výpožičke29/03/2022
DOD č. 1 KOMISLMR 15/2022Dodatok č. 1 ku Komisnej zmluvy29/03/2022
ZOD 3/2022Zmluva o dielo29/03/2022
KZ 5/2022Kúpna zmluva29/03/2022
KZLM 6/2022Kúpna zmluva29/03/2022
KZLM 5/2022Kúpna zmluva30/03/2022
KZLM 4/2022Kúpna zmluva30/03/2022
DAR 2/2022Darovacia zmluva31/03/2022
LMRZ 28/2022Zmluva o spolupráci31/03/2022
KOMISLMR 9/2022Komisionárska zmluva01/04/2022
KOMISLMR 18/2022Komisionárska zmluva01/04/2022
NAJVYP 5/2022Zmluva o výpožičke01/08/2022