9.9.2015-Z-Liptovská-galéria-P.M.Bohúňa-Zmluva-o-výpožičke-zbierkových-predmetov-2-2015