9.2.2015-Z-Fast-Food-Hellas-Liptovský-Mikuláš-Nájomná-zmluva-195-2015